*
Janosik - Logo
*

Janosik
Założenia
Aktualności
Loga - projekty
Zrzuty ekranu
Lista dyskusyjna
Dostęp przez CVS
Pliki (download)
Linki
Development
KXML-howto
Płatnik pod Wine
Prawnicze (wy)boje

Valid HTML 4.0!

Płatnik 6 pod Wine

     Program Płatnik 6 można zmusić do pracy pod wine. Oto jak tego dokonać:
 1. Pobrać i zainstalować wine w wersji 20031212. W celu prawidłowej obsługi wprowadzania polskich znaków należy nałożyć łatkę wymuszającą układ polski programisty. Osoby, którym zamist kodu kreskowego drukował się czarny prostokąt powinny nałożyc natomiast tą poprawkę.
 2. Stworzyć w systemie użytkownika platnik i przełączyć się na to konto:
  # adduser platnik
  # passwd platnik
  # su platnik
  
 3. Zezwolić użytkownikowi 'platnik' na korzystanie z X serwera (polecenie wykonuje ten użytkownik, który uruchomił X serwer):
  $ xhost +localhost
  
 4. Pobrać plik platnik_set.sh i uruchomić
  $ sh ./platnik_set.sh
  
  skrypt stworzy katalog platnik_set. Należy przejść do tego katalogu i uruchomić skrypt setup_all
  $ ./setup_all
  
  Skrypt pobierze następujące pliki: Jeśli ktoś ma już ściągnięty któryś z w/w plików powinien umieścić je w katalogu platnik_set
 5. Zostaną zainstalowane komponenty dcom98
 6. Zostanie zainstalowany WordViewer97
 7. Zostanie uruchomiony instalator programu Internet Explorer 6. Należy zaakceptować licencję i wybrać instalację minimalną. Instalator ściągnie potrzebne pliki z internetu i zainstaluje przeglądarkę. Podczas instalacji (koło 71%) może wystąpić błąd. Należy kliknąć 'OK' i instalacja będzie kontynuowana.
 8. Zostaną zainstalowane komponenty MDAC
 9. Zostaną zainstalowane komponenty Jet
 10. Zostanie uruchomiony instalator programu Płatnik 6. Ważne jest, by do instalacji wybrać folder c:\platnik.
 11. Zostanie podmieniony plik z animacją oraz wprowadzony klucz z datą instalacji Adm1 z pliku p.reg.
 12. I już!

Tak to wygląda:
platnik II pod linuksem


     Co nie działa?
 • Instalator ustawia sobie numer dnia miesiąca *10, czyli np. jeśli instalowaliśmy 18 stycznia to data instalacji będzie 180 stycznia. Datę tę można ustawić na prawidłową podmieniając w rejestrze klucz Adm1. Szczegóły na stronie Odzyskiwanie haseł w Płatniku
 • Ikony są zamazywane przez tło. Można je wyłączyć klikając Widok->Pasek Ikon
 • Program przy zamykaniu wykonuje niedozwoloną operację

Instrukcje dotyczące instalacji Płatnika 5 znajdziesz tutaj
     A oto kolejny sposób instalacji Płatnika 6, zaprezentowany przez Roberta Rusieckiego w wątku na liście dyskusyjnej. Poniżej kompilacja:
Witam

Udało mi się zainstalować najnowszego Płatnika innym sposobem niż podanym na stronie: http://www.janosik.net/wine.html
Polegało to mniej więcej na:

1. Instalacja WINE w wersji 0.9.7 - skorzystałem tutaj z pakietów Debiana Sarge/Backports. Sam pakiet jest do pobrania z http://www.backports.org/debian/pool/main/w/wine/wine_0.9.7-0bpo1_i386.deb lub ze strony domowej Wine: http://winehq.org/site/download.
Co prawda na stronie domowej są nowsze wersje (0.9.17), ale nie sądzę żeby to był jakiś problem w dalszych czynnościach - ta wersja po prostu mi się zainstalowała;

2. Instalacja WINETOOLS - dostępnych na stronie: http://www.von-thadden.de/Joachim/WineTools/ - pobrałem wersję rpm, przekonwertowałem ją programem "alien" na pakiet deb, a następnie zainstalowałem. Przy instalacji należy zwrócić uwagę na dostępność bibliotek gtk+1.2 i xdialog. Z tym ostatnim może być problem - wystarczy jednakże zrobić link w katalogu /usr/local/winetools do wersji Xdialog dostarczanej razem z programem ("ln -s Xdialog.builitin Xdialog");

3. Instalacja programów składowych WINETOOLS - instalowałem po kolei programy z:

- Base setup: TrueType Font Arial, DCOM98, Microsoft Foundation Classes 4.x, Internet Explorer 6.0 SP1 English;

- Install Windows System Software: Windows Installer, Visual Basic 5 Runtime, Visual Basic 6 Runtime, Visual C++ run-time English, MDAC 2.8 and Jet 4.0 SP8 English, MSXML 4.0 Service Pack 2 English, Windows Script 5.6 English, Common Controls 5.0 (czyli wszystkie programy w angielskiej wersji językowej);

- Install Microsoft TrueType Core Fonts: Andale, Arial Black, Courier New, Times New Roman, Verdana, Webdings;

- Install tested software: Office - Word Viewer 97 English, Database - Borland Database Engine (BDE) 5.1.1 English;

a przy pomocy Registry Editor wczytałem plik rejestru dostępny na stronie WINETOOLS: http://ds80-237-203-29.dedicated.hosteurope.de/wt/wt-config.reg
Po tych zabawach wydałem polecenie "Simulate a Windows reboot".

4. Uzupełniłem instalacje o zalecany program Microsoft Jest Database Engine dostępny na stronie: http://download.microsoft.com/download/f/a/e/fae26a93-8dd3-4a7b-abb3-23cb3c92b3af/Jet40SP8_9xNT.exe choć to pewnie z mojej strony nadgorliwość.

5. Pobrałem ze strony http://213.25.26.225/dystrybucja/a1_6_04_001/minimalna/Install.exe najnowszą, minimalną wersję Płatnika.

6. Przed instalacją należy dokończyć konfiguracji WINE:
- należy przy pomocy polecenia "winecfg" zmienić emulowaną wersję windows na 2000 - na domyślnej wersji 98 są problemy z instalacją Płatnika;
- w zakładce "Libraries" ręcznie dodałem biblioteki rpcrt4.dll, oleaut32.dll i ole32.dll jako Native
- należy zmienić przypisanie literki napędu dyskietki na literkę "a:" - w tym celu należy w katalogu ~/.wine/dosdevice/ utworzyć odpowiedni link ("ln -s /media/floppy a:")

7. Powyższe zmiany wystarczą do prawidłowej instalacji Płatnika. Wydajemy w terminalu polecenie "wineboot", a następnie "wine Install.exe" - po dłuższej chwili i całego mnóstwa komunikatów instalator zakończy instalację Płatnika.

8. Po pozytywnym zakończeniu instalacji Płatnika pozostają 2 sprawy do uzupełnienia:
- w katalogu, w którym Płatnik się zainstalował, należy dokonać podmiany pliku "anim.dat" na pustą animację
- następnie zmienić ustawienia "wine" z powrotem na Windows 98 (przy pomocy polecenia "winecfg" w zakładce "Applications") - usuwa to problemy z przesyłkami do ZUS.

9. Ponieważ miałem już wcześniej zainstalowanego Płatnika na partycji windosowej, toteż przekopiowałem swoją bazę do utworzonego w trakcie instalacji podkatalogu. Po uruchomieniu Płatnika poleceniem "wine "C: \Program Files\PROKOM Software SA\Płatnik 6\P2.exe"", tę bazę dołączyłem do programu.

Należy też pamiętać, że przed wysłaniem danych do ZUS należy zamontować dyskietkę z kluczem (lub ewentualnie przekopiować ten klucz na dysk twardy i następnie przekierować link "a:" do katalogu ze skopiowanym kluczem) - w ten sposób Płatnik będzie miał dostęp do klucza niezbędnego do podpisania wysyłanego zestawu.

Powyższe czynności pozwoliły mi na uruchomienie Płatnika, podłączenie bazy, przygotowanie dokumentu DRA i spróbowanie wysłania zestawu ZUS. Dalej występuje problem z krytycznym błędem podczas zamykania Płatnika, jednakże najwyraźniej nie ma on wpływu na późniejszą pracę programu.

Wyrażam nadzieję, że ten przydługi poradnik przyda się komuś w użytkowaniu Płatnika na Linuksie.
Z poważaniem

Rusiecki Robert

Linuksowe Rozwiązania Biznesowe
"LIRBI" Robert Rusiecki
03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 27/29 m 121
tel./fax 0 22 69 821 96, GSM 0 606 766 066
email: robert at strzelecka.waw.pl, http://lirbi.waw.pl/